Jestem niezalogowany   zaloguj mnie   /   rekrutacja do Tajne.org


Forum - Świat Tajemnic


Nowy temat  |  Spis tematów Nowszy wątek  |  Starszy wątek
OOBE i Techniki OOBE
Ilość wypowiedzi w tej dyskusji: 183
Poprzednia strona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna strona
+Artur)
8 listopada 2005

OOBE to doœwiadczenia poza ciałem (Out Of Body Experiences).
OOBE jest doœć skomplikowane do osišgnięcia niestety. Jednak
jest cudowne. Poruszasz się zupełnie inaczej niż w rzeczywistoœci,
bo za pomocš myœli. I masz widzenie 360 stopni. i mozesz w
dowolnym momencie przenieœć się do każdego miejsca na ziemii.

Sposoby na osišgnięcie OOBE:

A. Metoda Transowa
Z wielu metod osišgania OOBE metoda transowa jest uznawana za jednš z najprostszych, ale i najdłuższych. Mówišc "najdłuższych", mam na myœli takš, która pochłania najwięcej czasu. W bardzo dużym skrócie mówišc, technika ta polega na wprowadzeniu się w trans, co umożliwia opuszczenie ciała fizycznego. Trans nie jest niczym przerażajšcym, strasznym, czy coœ takiego. Nie jest to stan przeznaczony dla mistyków czy innych "nadprzyrodzonych" ludzi. Mówię to, bo termin "trans" zaczšł obrastać takimi banialukami. Uważam, że dobrym okreœleniem tego stanu będzie powiedzenie, że jest to stan między snem a jawš (ciało œpi, a umysł nie) stan oderwania się od fizycznych spraw. Odpowiada to mniej więcej definicji z Encyklopedii Popularnej PWN, która tak mówi o transie: TRANS: Stan podobny do niepełnego snu: obniżona œwiadomoœć, słaby kontakt ze œwiatem zew., automat. działanie; występuje np. pod wpływem hipnozy lub samoistnie w histerii.

A teraz o samej metodzie i zwišzanymi z niš zagadnieniami. Jak już wspomniałem technika, ta polega na wprowadzeniu się w trans. Ale jak to osišgnšć? W sumie nie jest to trudne, aczkolwiek może się na poczštku nie udawać, ale o tym za chwile. Zacznijmy od przygotowania się do przebiegu tej techniki.

Uważam, że najlepiej próby przeprowadzać w nocy, przed snem, kiedy jesteœmy zmęczeni i łatwiej się zrelaksować. Naturalnie jest wtedy taki problem, że po prostu można zasnšć. I to właœnie jest poczštkowo największš przeszkodš. Niektórzy stosujš tš technikiem rankiem, za dnia, a jeszcze niektórzy budzš się w œrodku nocy i wtedy testujš. W sumie u każdego może być inaczej, więc zachęcam do testowania. Powiem jeszcze jedno. Sama zabawa, trening, powtarzanie techniki owocuje.
Nawet jeœli nie osišgniesz od razu OOBE to np. będziesz łatwiej się relaksował albo skutecznie walczył z bezsennoœciš J. Poza tym rozwijajš się w człowieku pewne "zdolnoœci". Nie chcę nic sugerować, bo nie jest to jakoœ udowodnione, ale np. znam człowieka, który nabył zdolnoœci jasnowidzenia, po ćwiczeniu OOBE. Sam byłem œwiadkiem sprawdzania się jego "wizji". U siebie zauważyłem, że zaczęły się u mnie pojawiać samoistnie LD i to naprawdę ciekawe. Ale wróćmy do samej techniki.

W pokoju, w którym ćwiczysz, powinno być doœć ciepło, a Ty najlepiej miej na sobie lekki strój, a jak Ci zimno, możesz przykryć się kołderkš lub kocykiem. Zauważyłem, że nie jest to przeszkodš, chyba że będzie Ci za ciepło. Wtedy po prostu traci się komfort..
Można położyć się bšdŸ siedzieć w wygodnym fotelu. Richard Webster w "Podróżach astralnych" mówi, że chociaż logiczne sš treningi na łóżku (bo podczas snu naturalnie podróżujemy poza ciało), to jednak poleca stosowanie techniki na fotelu. Ja również uważam, że dużo łatwiej coœ osišgnšć w wygodnym foteliku, ale rób jak uważasz. Można puœcić sobie cichutkš muzyczkę w tle, która spełnia dwie funkcje. Po pierwsze - zagłusza dŸwięki niepożšdane (np. szczekanie psa, ruch uliczny itd.), po drugie - pomaga się zrelaksować. Ja osobiœcie polecam twórczoœć Mike'a Oldfielda, a w szczególnoœci utwór "Tubular Bells". W pomieszczeniu, w którym ćwiczysz, powinno być w miarę ciemno (albo całkowicie), no i trzeba zrobić tak, by nikt Tobie nie przeszkadzał przez czas ćwiczeń.
A teraz przejdę już (wreszcie! J) do opisu samej techniki.

Leżysz w łóżku lub siedzisz w fotelu,, w tle słyszysz relaksujšcš muzyczkę. Co teraz? W tej chwili po prostu myœl o jakiejœ przyjemnej dla Ciebie rzeczy, by się zrelaksować psychicznie. Jeœli znasz jakšœ metodę relaksacyjnš możesz jš teraz zastosować. Ja w tym czasie myœlę o tych wspaniałych rzeczach, jakie daje OOBE. Ty zrobisz, jak uważasz. Następnie intensywnie wpatruj się w ciemnoœć przed oczami, tak jakbyœ chciał w niš wejœć, wniknšć. Po pewnym czasie możesz zobaczyć małe, liczne "œwiatełka".
Co to właœciwie jest? Niektórzy uważajš, że ma to zwišzek z optykš i ze œwiatłem, a np. Donald de Gracia, badacz OOBE, traktuje je jako bramę do planu astralnego. Jeœli w pogodny dzień spojrzysz w niebo zobaczysz coœ podobnego. Sš ludzie, którzy widzš je wszędzie i zawsze (np. ja) i może jest to sprawa optyki, ale czasem widoczne sš skupienia tych œwiatełek i wokół niektórych ludzi widać różnokolorowe "łuny". Może jest to jakiœ zarodek widzenia aury?
Cokolwiek miałoby to znaczyć, nie pytaj, bo na aurach się kompletnie nie znam i się nimi nie interesuję. Z czasem te "œwiatełka" mogš mieć niesamowite kolory i intensywnoœć, aż w końcu mogš przerodzić się w różne obrazy zwane hypnagogiami. Sš to niezależne od naszej woli pejzaże, osoby, zwierzęta, rzeczy itd. Jest to sygnał, że jesteœ już blisko. Teraz pomyœl o tym, jak przyjemnie byłoby się unosić, latać. Skup się na tej myœli, pogłębiaj jš.
Teraz trudna sprawa. Podczas takiego myœlenia (albo wczeœniej) możesz po prostu zasnšć! Nie przejmuj się, jest to naturalny odruch. Chcesz osišgnšć stan między snem a jawš, a to trudno osišgnšć jednej nocy. Ale cóż: praktyka czyni mistrza. Teraz możemy przejœć do następnego punktu.

Czy kiedykolwiek, gdy zasypiałeœ, miałeœ uczucie jakbyœ spadał, zsuwał się, może odczułeœ jakby większy ciężar ciała? Jestem niemal pewien, że tak. Czy przestraszyłeœ się tego? Otóż chcę Ci powiedzieć, że takie uczucie będzie towarzyszyło wychodzeniu z ciała. W miarę pogłębiania relaksu możesz doznać właœnie takich doznań.
Najważniejsze jest, byœ się nie przestraszył i przyjšł to ze spokojem. Póki się tego nie nauczysz, dalej nie pójdziesz. Kolejnš sprawš sš wibracje. Najbardziej zaintrygowały one badacza Roberta Monroe'a (o czym możesz poczytać w jego ksišżce "Podróże poza ciałem"). Sš to "drgania" ciała o różnych częstotliwoœciach. Im dłuższy czas będziesz praktykował tš technikę, tym bardziej zgłębisz to zagadnienie. Jest to kwestia doœć indywidualna. Ważne jest też wyzbycie strachu przed ciemnoœciš. Mrok (w tym wypadku:-)) jest w porzšdku.

W pewnym momencie takiego leżenia możesz nagle stracić przytomnoœć, ale tylko na chwilkę. Jak już jš odzyskasz, to najprawdopodobniej będziesz unosić się nad swoim ciałem. I co teraz? Poruszanie się w tym nowym ciele, jak i zachowanie się w nim, jest kompletnie inne niż w normalnym œwiecie i jest to rzecz nie do opisania. Np. masz tam widocznoœć 360 stopni! Jak można w ogóle sobie to wyobrazić? I takich rzeczy jest tam od groma. Poruszasz się tam za pomocš myœli.
Jednak w czasie pierwszej podróży doradzam pozostanie w jednym pomieszczeniu i przyzwyczajenie się do nowych warunków.

I nie zrażaj się jeœli za pierwszym, drugim czy dziesištym razem nie wyjdzie. Zdziwiłbym się, jakby się udało. Na wszystko potrzeba czasu, a wytrwałoœć i silna motywacja na pewno znacznie przyœpieszš osišgnięcie celu.

B. Wibrujšca przestrzeń energetyczna
Technika ta polega na przemieszczeniu obrazu mentalnego majšcego aspekty wibrujšcej przestrzeni energetycznej, na ciało fizyczne, które w tym czasie pogršżone jest w stanie relaksu. Efektem końcowym jest eksterioryzacja.

Krokowy opis techniki:

1. Relaksacja. Połóż się i zrelaksuj. Technika, za pomocš jakiej to zrobisz, nie odgrywa tutaj większej roli, ważny jest sam stan: "umysł œwiadomy, ciało œpišce", do jakiego musisz się doprowadzić...

2. Wizualizacja. Z zamkniętymi powiekami zwizualizuj sobie obraz mentalnego wiru lub wibrujšcej (nie mylić z "wirujšcej") przestrzeni energetycznej, majšcej aspekty trójwymiarowej głębi. Ciemne tło (jak dla mnie) daje najlepsze efekty...

3. Przeistaczanie. Zachowujšc swój obraz w stanie nienaruszonym (w cišgłym ruchu), przenieœ powoli uwagę na ciało fizyczne. Następnie wyobraŸ sobie, jak przestrzeń oplata Twoje ciało fizyczne swoim wibrowaniem, z każdej możliwej strony pobudzajšc przy tym wibracje ciała fizycznego.

4. Koncentracja. Utrzymaj nie rozproszonš koncentrację z jednoczesnym utrzymaniem (bšdŸ pogłębieniem) relaksacji - efekt wibracji (ciała fiz.) powinien pojawić się po około 5 do 15 min. W miarę dalszego utrzymywania tego stanu wibracje zacznš przybierać na sile, co w efekcie końcowym wywoła stan eksterioryzacji.

5. Akceleracja - Aby to (eksterioryzacja) się stało szybciej niż normalnie, należy skoncentrować się (z zachowaniem koncentracji właœciwej) na następujšcym wyobrażeniu: wibrujšca przestrzeń, jakš sobie stworzyłeœ, w gruncie rzeczy jest energiš, która oprócz tego, że wywołuje wibracje (ciała fiz.), może również przemieszczać inne energie. Skup się więc na głębszym odprężeniu i pozwól, by wibrujšca przestrzeń jaka oplata Twoje ciało fizyczne (powodujšc wibracje), poniosła je delikatnym ruchem w górę lub w bok - tu kierunek nie gra roli, czyli wedle upodobań... Z poczštku może powstać efekt przesuwu krokowego, jaki przemieszcza ciało energetyczne stopniowo, ruchem skokowym (co zależy również od stopnia wibracji...), ale w miarę praktyki i ćwiczeń w tym kierunku, będzie coraz to lepiej. Niemniej jednak ruch skokowy prowadzi do tego samego efektu, jedyny mankament w szybkoœci z jakš zachodzi właœciwe oddzielenie... Aczkolwiek najlepszy z możliwych efektów może pojawić się również już za pierwszym podejœciem, przy czym wszystko zależne jest od indywidualnych preferencji...
Rozwój czakramów

Technikę "wibrujšcej przestrzeni..." możemy również wykorzystać do pracy z punktami energetycznymi, tzw. "czakrami"... W tym celu powróćmy do punktu 3-go i zamiast przenosić uwagę na ciało fizyczne, należy przenieœć jš (z zachowaniem wytycznych...) na punkt umiejscowienia danego czakramu, np. na czakram korony... [Aczkolwiek jest to tylko przykład, jak wiadomo czakramy powinno się rozwijać od dołu w górę, a nie odwrotnie...] Po niedługim czasie koncentracji (patrz punkt 4-ty), powinno się pojawić odczucie (połšczone z wibracjami) jakie towarzyszy danemu kanałowi energetycznemu w czasie jego aktywnoœci, przy czym każdy z czakramów wyróżnia się zwykle odmiennym odczuciem... Można również włšczyć w to akcelerację (patrz punkt 5-ty)...

Sposób na Lucid Dream według teorii wibrujšcej przestrzeni energetycznej

Gdy już zwizualizujesz sobie wibrujšcš przestrzeń (tak jak to zostało już nadmienione w punkcie 2-im), przeskocz od razu do punktu 4-go (koncentracja), z tym że efekt wibracji, jaki zostanie uzyskany, wykorzystaj do wejœcia w stworzonš przez siebie wizję. W tym celu należy użyć dopalacza (akceleracja - punkt 5-ty), jakim wykorzystamy energię z wibracji ciała fizycznego, lecz tym razem w odmiennym kontekœcie. Mianowicie gdy już wibracje osišgnš zadowalajšcy stan (tutaj potrzebne jest wyczucie...) zastosuj "pętle wstecznego obiegu". Polega ona na przetransformowaniu energii odczuwanej jako wibracja (ciała fiz.) w wyobrażenie substancji lotnej (można wspomóc się kolorami i odczuciem...), wchłanianej bezpoœrednio przez głębię naszej wibrujšcej przestrzeni energetycznej. W efekcie wraz z energiš uzyskanš z wibracji, w głębię wibrujšcej przestrzeni przeniesiona zostaje także częœć energii naszego ciała energetycznego (œwiadomoœć lub jej częœć...), która jest już wstępnie zaadoptowana przez wibracje z naszej wizji... Prowadzi to oczywiœcie w wielkš podróż w krainę bezkresu podœwiadomoœci, lub po prostu w efektywny Lucid Dream.

C. Metoda Liny
Najłatwiejsza metoda... Wprowadzamy się w trans, i wyobrażamy sobie,że z sufitu zwisa lina. Łapiemy się za niš astralnym ciałem (w myœlach) i wychodzimy. Gdy poczujemy (po jakichœ 10-30 minutach) że już pora osišgnšć OOBE, kończy się lina, pojawia się pustka, i wychodzimy duszš z ciałaMimo że niektóre te opisy wygladajš strasznie, to to jednak nic strasznego! :D Polecam spróbować!
 
MarekO
17 grudnia 2005


Czeœć Duchu
Cišg dalszy
Inna metoda mniej radykalna ale nie jestem pewien czy to jest OOBE , za to skutkuje w 100% polega na wprowadzeniu elementu lotu.
Widzenie w tej metodzie jest mało ostre (nie mogę odczytać napisów nawet dużych np. nazw miejscowoœci na tablicach przy drogach), często kolory sš zredukowane do beżu lub szarego, nie widziałem też ludzi ani zwierzšt (za wyjštkiem dwóch przypadków)
Polega na:
1. Wprowadzam się w głęboki stan alfa
2. Szczegółowo wizualizuję klifowy brzeg morza jakieœ 10 minut (musisz poczuć zapach wiatru)
3. Przenoszę uwagę na jednego unoszšcego się na pršdach powietrza ptaka jakiegoœ albatrosa albo innego dużego i obserwuję go przez jakieœ 5 minut
4. Jeœli myœli Ci nie uciekajš (od tego albatrosa) to przenieœ punkt swojej obserwacji nad jego grzbiet i trwaj tak przez 10 minut
5. Po tym czasie jesteœ już wyłšczony z otoczenia teraz wciel się w ciało tego ptaka. To jest proste zwyczajnie go usuń i sam zajmij jego punkt widzenia.
6. Przez 5 – 10 minut trzymaj się krawędzi klifu i szybuj raz w jednš raz w drugš stronę lub wykonuj jakieœ manewry (koniecznie bo inaczej zaœniesz) i obserwuj szczegóły urwiska, plaży lub morza.
7. W tym stanie nie odbierasz żadnych sygnałów z otoczenia swojego fizycznego ciała, nie możesz też nic z nim zrobić. Jeœli jest inaczej to musisz wydłużyć poszczególne etapy. Jednak zawsze pamiętaj, że jedna krótka myœl o ciele albo jakaœ obawa od razu zrywa Cię z Tamtšd do ciała.
8. No i jesteœ wolny. Odczucia sš jak na jawie ale masz œwiadomoœć swojego odmiennego stanu.

Mam jeszcze jednš działajšcš dobrze metodę, a jak Cię interesujš moje metody przemieszczania się i znajdywania czegoœ to napisz.

Pozdrawiam Marek
 
Simonus
18 grudnia 2005

Ja mam problem, jestem leniem. A te 10 min skupienia tam 10 min skupienia tu to nie dla mnie.
 
Simonus
18 grudnia 2005

No, albo mi sie nie chce jak sie póŸno chodzi spać, czyli codziennie. 3,4 godzina to chyba niezbyt dobry czas na obe po całym dniu :)
 
MarekO
18 grudnia 2005

Simonus
Tu nie chodzi o 10 minut skupenia tylko o 10 lat wytrwałego ćwiczenia.

Jak chcesz się pobawić to idŸ do piaskownicy.
 
Simonus
18 grudnia 2005

Hehe, ależ Marku ja już miałem wiele razy obe, a ćwicze no bedzie teraz już z 4, 5 lat.

Wbrew pozorš wystarczyły mi bodajże 2 tygodnie do 1 obe, przy czym te 2 tygodnie oswajałem sie z jakże przyjemnym stanem paraliżu sennego :). (Wtedy miałem modem 56k godzina 18-19 czas na net, obe miałem bardzo często)

No ale mój dziwny tryb życia (teraz), czyli chodzenie 3,4 a czasem o wschodzie słońca spać jest doœć ucišżliwy do osišgnięcia obe.

Sposób, zmienić styl życia? Nie, nie to nie dla mnie.

No i wiesz, szukam metody szybkiej i skutecznej dla siebie, bo wiem że dla każdego coœ innego :) .

Poprostu znam tego lenia we mnie.
 
duch
18 grudnia 2005

wizualizacje,-jeœli pomagajš dojœć do celu to niech będš.
Marku ,opisz po prostu jak jest ,kiedy już jesteœ w OOBE.
Marku opisz jak przebiega samo oddzielenie.Ile czasu trwasz poza ciałem,jak przebiega powrót itp.np. -co myœlisz po wyjœciu ,czym się kierujesz w swych poczynaniach itp.

Marku ,na razie nie uchyliłeœ mi tych opisów o które mi chodzi,chodzi mi o szczegóły oddzielenia ,czasu i powrotu,czyli jakie cechy ma Twoje wyjœcie [dżwiękowe ,drganiowe ,itp.]
pozdrówka
 
duch
18 grudnia 2005

wizualizacje,-jeœli pomagajš dojœć do celu to niech będš.
Marku ,opisz po prostu jak jest ,kiedy już jesteœ w OOBE.
Marku opisz jak przebiega samo oddzielenie.Ile czasu trwasz poza ciałem,jak przebiega powrót itp.np. -co myœlisz po wyjœciu ,czym się kierujesz w swych poczynaniach itp.

Marku ,na razie nie uchyliłeœ mi tych opisów o które mi chodzi,chodzi mi o szczegóły oddzielenia ,czasu i powrotu,czyli jakie cechy ma Twoje wyjœcie [dżwiękowe ,drganiowe ,itp.]
pozdrówka.
acha -co nazywasz stanem alfa?
 
Remigius
19 grudnia 2005

Duchu! Nie mam GG, to znaczy mam taki chaos, ze nie uzywam, bo dzieja sie cuda......
Poza tym teraz wszystko mi sie miesza.... sam nie wiem, kogo "tam" spotykam...
Czy to jest regresing, czy diabli wiedza co.....
To, o co chciałem zapytac, to wir, potęzny wir, w który wpadłem, który mnie "skanował", a ja nic nie mogłem zrobić, tylko czekac na werdykt.....
Czułem sie jak kurczak na roznie.:(
I był goršcy. To wygladało, jakby ten wicher podwyzszał ciepłote w tych miejscach ciala, które mi dolegajš.....Jakby chciał mi pokazac, na co mam zwrócić uwage. No i był totalnie obojetny. Wyczuwam emocje, u ludzi, w miejscach itd. Tam, czułem sie jak obiekt badan, był obojetny, z lekka, prawie niedostrzegalna nutka sympatii, ale to tak, jakbym ja bawił sie z obcym kotkiem..... nie chce zrobic mu krzywdy, ale bez poufałoœci.....

A potem pojawiły sie nastepne wizyty, ale to juz temat na zupelnie inna opowieœc.....

Pozdrawiam.....
 
MarekO
19 grudnia 2005

Duchu
Samo wyjœcie łšczy się z trzaskiem i wstrzšsem (fizycznym) raczej nieprzyjemnym. Wyciskam się jakby przez wšski kołnierz w przestrzeń nieco zimniejszš. Dookoła 360 stopni ogarnia mnie czarne ale przejrzyste œwiatło i bezmiar przestrzeni. Jeden raz przyszły dwie „osoby” i za ręce mnie szarpnęły tak, że odczułem konwulsje całego ciała. Ogólnie przebywanie Tam jest bardzo krótkie. Chyba mam jakieœ obawy bo wcale tam nie dšżę i od dawna może od 5 lat wykorzystuje tylko tš metodę z lotem, która jest bardzo przyjemna i nie ma żadnych wstrzšsów ani trzasków (nie wiem czy to jest OOBE). Przebywam w tym stanie może godzinę i łatwo jest mi go utrzymać dłurzej. W codziennym życiu zawodowym nie przeszkadza mi ta wieczorna praktyka a OOBE niestety tak, powodowało oderwanie myœli na jawie.

Jest natomiast jeszcze jedna sprawa, o której nie pisałem mianowicie opanowałem do perfekcji pewnš technikę stosowanš na jawie i wykorzystuję jš praktycznie na co dzień w bardzo szerokim zakresie. Nie chcę o tym pisać jednak na forum publicznym.
Potęga globalnego rozumu jest ogromna!

Pozdrawiam
 
Tajne.org

 
MarekO
19 grudnia 2005

Aha
Stanem alfa Duchu nazywam spowolnienie pracy mózgu z normalnych 17 do 12 Hz czy niżej, czyli po prosty wejœcie w stan medytacji, transu czy autohipnozy jak kto woli.

Sorry Somonus myœlałem, że znalazłeœ się na forum przypadkowo i sobie drwisz.

Pozdrawiam
 
Simonus
19 grudnia 2005

To może się kiedyœ wszyscy zainteresowani zgadamy i na gg sobie grupowy chat zrobimy :). Wymienimy pomysły, techniki. Bo bardzo mnie ciekawi jakš to technike opanowałeœ :)

Jakby co zostawiam mój numer gg: 6270421
 
MarekO
19 grudnia 2005

Duchu
Ty robiłeœ doœwiadczenia z roœlinami może maœ jakieœ obserwzcje albo wiesz, że jakaœ roœlinka jest bardzej wrażliwa na otoczenie od innej.
Na razie nie wiele roœnie więc mam trochę czasu do wiosny.
Pozdrawiam
 
derk
23 grudnia 2005

Witam. Zapraszam na niedawno powstały servis ezoteryczno/parapsychologiczny. Parapsychologia - nauka o rzeczach trudnych lub nie możliwych do wyjaœnienia. PEA - Portal Energii Astralnej wejdŸ do servisu zostaw po sobie œlad w księdze goœci , zagłosuj w sondzie - wejdz , zarejestruj się na forum i podyskutuj na ciekawišcy cię temat. Rozmawiamy tam na takie tematy jak np. Telekineza , UfO , Zdarzenia paranormalne , Out of body experience (OOBE) , LD (Lucid Dream) , Hipnoza , PSI , EVP , Empatia , Medytacja , Religie , Sny i wiele wiele innych. Pewnie nie znacie znaczenia nie których z tych skrótów ale wszystkiego dowiecie się w servisie. Pewnie sobie teraz myœlicie że to kolejny nudny "servis naukowy" otóż nie - w naszym servisie rozmawiamy na takie teamty , których nie znajdziesz na wielu innych servisach od nas dowiesz się wiele ciekawych i emocjonujšcych rzeczy. Jak powiadał R. Monroe - "Jesteœ czymœ więcej niż tylko ciałem fizycznym..." Zapraszamy do dyskusji... http://www.p-e-a.prv.pl - strona główna http://www.forumpea.fora.pl - forum dyskusyjne PEA - ZAPRASZAMY!!!
 
Seher
23 grudnia 2005

Dlaczego nikt nie odpowiedziałna moje pytanie? Więc powtarzam - dlaczego nikt nie sprawdził podczas OOBE co jest w piramidach i pod Sfinksem?
 
Karo
23 grudnia 2005

Witam!
Próbuje doœwiadczyć OOBE od roku , jednak jeszcze mi sie to nie udało. ale dzięki różnym ćwiczeniom miałam kilka razu œwiadome sny. Kilka razy czułam ,ze jestem już blisko ale strach zrobił swoje :-( I chyba za szybko rezygnuje (zmęczenie itp) Ale ostatnio w ogóle przestałam czuć ciało, czułam jakbym nieistniała, jakby istniał tylko mój mózg , nie potrafie tego opisać. Ale nie miałam nigdy wibracji albo może miałam ale nie wiedziałam że to jest to. Czy te wibracje sš mocne, wyraŸne .Jakie to jest dokładnie uczucie??I jeœli już nie czuje ciała to co mam dalej robić?
 
duch
23 grudnia 2005

hmm,Seher,-niby bardzo logiczne pytanie,może już jakis doœwiadczony obeowicz był to tu i tam ,ale nie koniecznie o tym powiedział.Seher życzę Tobie doœwiadczenia OOBE,wtedy zrozumiesz dlaczego jest jak jest.Kiedyœ już wspominałem że trudno jest w czasie wyjœcia zachowywać się z wczeœniej przyjętym planem,,dlaczego? bo bycie w OOBE to kierowanie się wg. nagle powstałych sytuacji,-to jakby wejœć do nieznanego wieliego marketu i szukać stoiska z zapałkami, jednak zrozumiesz TO po swoim pierwszym OOBE,-polecam.

Karo,tak strach robi swoje ,właœnie kiedy jest się juz bardzo blisko wyjœcia,-to dla mnie w pełni zrozumiałe bo wiem co to jest strach przed tym doœwiadczeniam,wiem co czuje człowiek który umiera [co ja czułem, oczym myœlałem,pamiętam to],wiem też że nie chciałbym umrzeć [ostateczne oddzielenie]z powodu strachu .Co do Twoich doœwiadczeń ?-sama przyznasz jakim ciekawym przeżyciem jest LD [œwiadome œnienie], OOBE natomiast jest przeżyciem nieprawdopodobnie trudnym do opisania znanymi pojęciami,jest też przeżyciem nieprawdopodobnym.
Wspominasz o czuciu swego jestestwa ,bez ciała -mimo że wczeœniej nie było drgań itp. każdy ma innš naturę .inne podejœcie do ww tematu,może TY akurat będziesz mogła doœwiadczyć eksterioryzacji-bez wczeœniejszych drgań ,dżwięków ,którę sš w więkrzoœci oddzielania lecz nie sš konieczne w 100% wyjœć ,tylko sš to cechy najczęœciej występujšce podczas oddzielania jażni od ciała .Co masz zrobić? kiedy już nie czujesz ciała?-pomyœl poobserwuj swoje czucie ,czy oddychasz,czy patrzysz oczyma ,czy słyszysz uszami itp,-jeœli nie będziesz wyrażnie odczuwać swego ciała ,to postaraj się bez poœpiechu ,jakby myslami i wolš ruszyć się w swym ciele,czyli może postaraj się niby ruszyć astralnym ciałem-jak? może powoli okręć się niby astralem w swym fizycznym ciele ,albo poruszaj astralnymi rękoma ,a jeœli nie sprawi to Tobie kłopotu to postaraj się wstać z ciała ,uzyskaj inne położenie swego astrala ,można wstać ze swego ciała ,jakby z futerału -że tak to nazwę ,Jeœli natomiast nie poczujesz swej geometrycznej formy/-to jeszcze lepiej,bo wystarczy się oddalić swojš wolš ,bez ruszania astrala,-zwylke takie oddzielenie jest bezpieczniejsze od tego z geometrycznę formš ,bo tam gdzie się wchodzi swym umysłem ,[bez astrala] nie ma niemiłych niespodzianek,które często mogš występować po wyjœciu z ciałem astralnym,tam gdzie wchodzi się z ciałem astralnym może być blisko inny byt -nie koniecznie życzliwy.Ale samo OOBE umysłem-zwylke ma miejsce w œwiat w którym sš duchy wyższego rzędu -że tak to nazwę a czasem można znależć się w miejscu w ,którym jest KTOŒ BARDZO Życzliwy -TAM napewno!!! będziesz chciała pozostać ,lecz mimo Twojech wielkiej woli pozostania TAM?-zostaniesz odesłana ...słowem nikt TAM nie pozostanie tylko dlatego że chce,o tym decyduje TAK ktoœ INNY-nie TY.

Poczytaj jeszcze trochę ,poćwicz i nie zniechęcaj się -może w nadchodzšcym roku otrzymasz od siebie nagrodę? może znajdziesz własny sposób uzyskania OOBE,czasem się ćwiczy miesišcami ,latami a czasem kilka dni,jeszcze innym razem ,można zaznać OOBE jakby gratis,,,,sšdzę że przynajmniej raz w życiu więkrzoœć z nas doznała wyjœcia œwiadomego ,lecz zwykle wtedy więkrzoœć była dzieckiem ,albo sšdziła że to tylko coœ mi się wydawało itp.

życzę powodzenia i sorki za moje ort.

inteligentnym jest każdy kto zdaje sobie sprawę ze swej niewiedzy.........Stefan
 
duch
23 grudnia 2005

Karo,,,-powiem Tobie że nie wszystkie opisy autorów na ww temat sš ich osobistymi doœwiadczeniami ,zatem cudza [prawda] czasem ogranicza własnš percepcie i niepotrzebnie hamuje rozkwit własnych doœwiadczeń.Nie można rozmawiać na podobne tematy z każdym a czasem dobrze jest o pewnych własnych przeżyciach pomilczeć,,,,,,,,dlaczego? hmm ,podam przykład z innej paczki, Jest piękna noc ,jestem z kumplami w nocy na rybach, nagle leci piękny meteor,palił się przepięknie,,,,,pytam widziałeœ?....noooo. następnie pada pytanie -wysoko to było? ja mówię że jakieœ 80- 120 kilometrów zaczynajš się zapalać,,pada kolejne pytanie.......-to gwiazdy sš wyżej?, .......tak ...znacznie wyżej odparłem ze spokojem.W tym przypadku nie należy się obscenicznie dziwić ,należy akceptować czyjšœ niewiedze i szanować prostotę ,która jest cechš pozytywnš. Kto inny mógł ZAREAGOWAĆ ZUPEŁNIE INACZEJ NA POSTAWIONE PYTANIA ,dlatego czasem trzeba uznać powiedzenia że milczenie jest złotem,choć nie o złoto tu chodzi.

pozdrówka i sorki za ort.
 
Karo
24 grudnia 2005

Dzięki za odpowiedŸ. Bede próbować do skutku bo wierze ,że w końcu mi się uda.A co najważniejsze już się nie boje :-) w końcu to sobie wmówiłam ,że nie ma się czego bać.

Pozdrowionka
 
duch
25 grudnia 2005

Karo -nawet jeœli TAM zabłšdzisz ,albo nawet jeœli znajdziesz się TAM w sytuacji niby bez wyjœcia-to i tak w końcu zostaniesz wessana do swego ciała ,,,-no-może będziesz nieco przestraszona,ale zawsze następuje wessanie,nawet jeœli sytuacja TAM będzie krytyczna.
Wiem to z własnych doœwiadczeń i sšdzę że każdy obeowicz,który wiele razy eksterioryzował ,,że napotka w swych doœwiadczeniach TAKIE sytuacie,-to tyle na temat tej nieprzyjemnej strony OOBE.
Zapewniam że bilans przeżyć w OOBE jest jednak bardziej pozytywny i otwiera nasze umysły na wyjštkowe doœwiadczenia duchowe,które majš niesłychanie pozytywnš wartoœć na postrzeganie rzeczy a raczej naszego uduchowienia ,naszej nieœmiertelnej natury-ponadczasowej.
Pozdrówka i powodzenia.
Można w ramach przygotowań posłuchać muzyki relaksacyjnej,jakaœ klasyka albo specialnie w tym celu tworzona muzyka transcendentalna,ale wystarczy coœ o delikatnych tonaciach ,-to co się lubi ,gusta sš różne. np.klasyka organowa ,fortepianowa ,gitara itp.
 
Remigius
25 grudnia 2005

Duchu, czytałes mój opis?

Pozdrawiam:)
 
Ilość wypowiedzi w tej dyskusji: 183
Poprzednia strona | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna strona
Nowy temat  |  Spis tematów Nowszy wątek  |  Starszy wątek

Proszę zalogować się aby zabrać głos na forum.
Jeśli nie masz konta, możesz w prosty sposób zarejestrować się.